Spolek přátel táborových her (SPTH) (dále jen SPTH) si nárokuje právo na ponechání zálohy připsané na bankovní účet při neuskutečněném pobytu dítěte či při předčasném ukončení.

Záloha ve výši 500,- Kč je zálohou nevratnou.

SPTH tuto částku využije na umoření administrativních nákladů s akcí spojených.

Vrácení zálohy je možné pouze v mimořádných případech, vždy závislé na vzájemné dohodě a rozhodnutí SPTH.

Záloha není vrátná ani tehdy, pokud konání akce či nenastoupení pobytu jednotlivce nebo celé skupiny ovlivní vyšší moc či restrikce řízené státním aparátem.

Zaplacením zálohy na bankovní účet SPTH, kupující souhlasí a akceptuje výši a pravidla této nevratné zálohy.